Årsmöte Tåsjöbergets fritidsanläggningar ek. för

Välkommen på årsmöte med Tåsjöbergets fritidsanläggningar ek. för!

Dag: 2022-11-16
Tid: 19:00
Plats: Bykontoret, Kyrktåsjö

Varmt välkommen!

Statusuppdatering för pågående fiberprojekt

Målet för pågående fiberprojekt är att förlägga fiber från Hundviken till Tåsjöedet, från Lövvik till Sandnäset och från Svedje till Granön.

Sedan vet vi att det finns några fastigheter till som gärna vill bli inkopplade, men där vi ännu inte vet om pengarna räcker ända fram. Projektet pågår från 2021 till och med 2022.

Läget just nu

Projektet rullar i stort på enligt plan. Grävningen är klar på norra sidan med undantag av Monvägen och Granbergsvägen. Grävningen på dessa två vägar kommer att ske till våren/försommaren. Fibern är också blåst i de nedlagda rören på norra sidan och en stor del av fastigheterna har fått en box monterad på utsidan.

Grävningen fortsätter på södra sidan, så länge det är möjligt innan Kung Bore tar över för vinter.

Till våren när isen gått och innan vattnet stiger i sjön kommer vi också att koppla ihop näten genom att lägga sjökablar till södra sidan.

När väl all fiberblåsning är klar kommer nästa fas i projektet – svetsning och installation i husen, vilket vi nu fått veta kommer att genomföras av Telia under våren och sommaren.

Planen är att det kommer att vara helt klart hösten 2022. Så mycket är gjort med en del kvarstår innan det är helt klart. Det är ett stort projekt och tar sin tid.

Mail till oss i projektet är: tasjobredband@gmail.com

Till sist ett stort tack till gänget i Svedje som hjälpt till med att samförlägga slang med EON/Vattenfall!

Från oss alla till er alla – En riktigt God Jul!

Årsmöte

Tåsjöbergets Fritidsanläggningar Ekonomisk Förening håller årsmöte!

Dag: Fredag 3 december
Tid: 19:00
Plats: Restaurang Fjällsikten, Tåsjöberget

Om föreningen

Tåsjöbergets Fritidsanläggningar Ekonomisk Förening är en förening som både är innehavarare av hyresbostäder i Kyrktåsjö, Kyrktåsjö skola och anläggningen på Tåsjöberget, Fjällsikten.

Ett antal projekt har pågått under 2021, multiarenan har färdigställts. Vi driver projektet Fiber i Tåsjödalen tillsammans med Västertåsjö Fiberförening ekonomisk förening. Detta fortsätter även under 2022. Förutom dessa projekt har vi investerat i ett nytt Bykontor. I denna fastighet finns stora möjligheter till vidareutveckling och samarbeten!

Vill du bli medlem!

Kontakta någon av oss i styrelsen!

Ordförande Sven-Olof Lindman, telefon 070-211 27 49
Vice ordförande Kristina Widborg Ahlstrand, telefon 070-96347 95

Ledamöter
Katarina Bjelke
Mattias Bäckman
Anders Jonsson
Birgitta Westerlund
Jörgen Pettersson

Suppleanter
Eva Pettersson
Anders Pålsson
Per-Olof Viktorsson