Statusuppdatering för pågående fiberprojekt

Målet för pågående fiberprojekt är att förlägga fiber från Hundviken till Tåsjöedet, från Lövvik till Sandnäset och från Svedje till Granön.

Sedan vet vi att det finns några fastigheter till som gärna vill bli inkopplade, men där vi ännu inte vet om pengarna räcker ända fram. Projektet pågår från 2021 till och med 2022.

Läget just nu

Projektet rullar i stort på enligt plan. Grävningen är klar på norra sidan med undantag av Monvägen och Granbergsvägen. Grävningen på dessa två vägar kommer att ske till våren/försommaren. Fibern är också blåst i de nedlagda rören på norra sidan och en stor del av fastigheterna har fått en box monterad på utsidan.

Grävningen fortsätter på södra sidan, så länge det är möjligt innan Kung Bore tar över för vinter.

Till våren när isen gått och innan vattnet stiger i sjön kommer vi också att koppla ihop näten genom att lägga sjökablar till södra sidan.

När väl all fiberblåsning är klar kommer nästa fas i projektet – svetsning och installation i husen, vilket vi nu fått veta kommer att genomföras av Telia under våren och sommaren.

Planen är att det kommer att vara helt klart hösten 2022. Så mycket är gjort med en del kvarstår innan det är helt klart. Det är ett stort projekt och tar sin tid.

Mail till oss i projektet är: tasjobredband@gmail.com

Till sist ett stort tack till gänget i Svedje som hjälpt till med att samförlägga slang med EON/Vattenfall!

Från oss alla till er alla – En riktigt God Jul!

Årsmöte

Tåsjöbergets Fritidsanläggningar Ekonomisk Förening håller årsmöte!

Dag: Fredag 3 december
Tid: 19:00
Plats: Restaurang Fjällsikten, Tåsjöberget

Om föreningen

Tåsjöbergets Fritidsanläggningar Ekonomisk Förening är en förening som både är innehavarare av hyresbostäder i Kyrktåsjö, Kyrktåsjö skola och anläggningen på Tåsjöberget, Fjällsikten.

Ett antal projekt har pågått under 2021, multiarenan har färdigställts. Vi driver projektet Fiber i Tåsjödalen tillsammans med Västertåsjö Fiberförening ekonomisk förening. Detta fortsätter även under 2022. Förutom dessa projekt har vi investerat i ett nytt Bykontor. I denna fastighet finns stora möjligheter till vidareutveckling och samarbeten!

Vill du bli medlem!

Kontakta någon av oss i styrelsen!

Ordförande Sven-Olof Lindman, telefon 070-211 27 49
Vice ordförande Kristina Widborg Ahlstrand, telefon 070-96347 95

Ledamöter
Katarina Bjelke
Mattias Bäckman
Anders Jonsson
Birgitta Westerlund
Jörgen Pettersson

Suppleanter
Eva Pettersson
Anders Pålsson
Per-Olof Viktorsson

Fokus på Tåsjödalen och fiberprojektet i media idag

Idag har Tåsjödalen fått en hel del ”mediatid”, jätteroligt! P4 Jämtland hälsade på idag, både för att höra sig för om allt positivt som händer runt Kyrktåsjö, däribland fiberprojektet, just nu!

Janne, Kerstin, Sven-Olof och Tomas berättade om projekten och mycket annat på allra bästa sätt, stor eloge till er!!

Här kan ni lyssna på intervjuerna

  • 03:40: Kort intro om kommande intervjuer
  • 13:10: Intervju med Janne Lindh om fiberprojektet
  • 21:45: Intervju med Kerstin Engkvist om vägen fram tills att ”skopan sattes i backen”
  • 1:11:27: Intervju med Sven-Olof Lindman om Tåsjödalens Ekonomiska förenings arbete för bygdens utveckling
  • 1:18:30: Intervju med Tomas Jacobsson om alla aktiviteter som finns för unga, vuxna och gamla
  • 1:20:22: Intervju med och slutord från Sven-Olof Lindman

Lyssna på intervjuerna här: https://sverigesradio.se/avsnitt/1712430