Fokus på Tåsjödalen och fiberprojektet i media idag

Idag har Tåsjödalen fått en hel del ”mediatid”, jätteroligt! P4 Jämtland hälsade på idag, både för att höra sig för om allt positivt som händer runt Kyrktåsjö, däribland fiberprojektet, just nu!

Janne, Kerstin, Sven-Olof och Tomas berättade om projekten och mycket annat på allra bästa sätt, stor eloge till er!!

Här kan ni lyssna på intervjuerna

  • 03:40: Kort intro om kommande intervjuer
  • 13:10: Intervju med Janne Lindh om fiberprojektet
  • 21:45: Intervju med Kerstin Engkvist om vägen fram tills att ”skopan sattes i backen”
  • 1:11:27: Intervju med Sven-Olof Lindman om Tåsjödalens Ekonomiska förenings arbete för bygdens utveckling
  • 1:18:30: Intervju med Tomas Jacobsson om alla aktiviteter som finns för unga, vuxna och gamla
  • 1:20:22: Intervju med och slutord från Sven-Olof Lindman

Lyssna på intervjuerna här: https://sverigesradio.se/avsnitt/1712430

Information om pågående projekt

Till sommaren drar förhoppningsvis en stor utbyggnad av fiber igång. Det omfattar då både norra och södra sidan om Tåsjön, och de byar där det funnits ett större intresse!

Här kommer lite information om vad som gjorts och vad som förhoppningsvis kommer att hända.

Bakgrund

Projektet kommer att genomföras i samverkan mellan två ekonomiska föreningar, Tåsjöbergets Fritidsanläggningar (TFEK) och Västertåsjö Fiberförening (”fiberföreningen”). Upprinnelsen är att två personer i Kyrktåsjö gjorde ett stort arbete med att samla in intresseanmälningar runt hela Tåsjön, detta gjordes under TFEK:s flagg. Man arbetade även hårt med att undersöka vilka olika sorters bidrag som kunde bli aktuella, och tog kontakt med respektive myndighet för vidare diskussioner. Det bidrag som var aktuellt i detta skede var bidrag för att förlägga ortssammanbindande nät (OSN), det vill säga att knyta ihop våra byar.

TFEK tog tidigt kontakt med fiberföreningen, och ett försök att överlåta hela projektet i fiberföreningens namn gjordes, fiberföreningen är ju av naturliga orsaker mer van att hantera fiberutbyggnad. Det gick tyvärr inte då bidragsansökningarna redan hade initierats i TFEK:s namn. Istället finns nu en representant för fiberföreningen med i TFEK:s styrelse med uppgift att vara en länk mellan föreningarna i detta projekt.

Arbetet fortsatte med att fiberföreningen undersökte ytterligare bidrag för att kunna bygga områdesnät (ON), det vill säga bidrag för att kunna ansluta fastigheter till fibernätet.. Glädjande nog fick man även detta bidrag.

Kort sagt TFEK har sökt och fått pengar för OSN, och fiberföreningen har sökt och fått pengar för ON.

Nuläge

Vi har nu i dagarna gått ut med anbudsunderlag och påbörjat upphandling av entreprenörer för de olika momenten (förläggning, material, installation, operatör). Det är lite olika krav på upphandlingsform för de olika bidragen, men vi har annonserat och skickat ut alla upphandlingar samtidigt för att vi ska vara i samma fas i de båda projekten. Det ligger totalt fem upphandlingar ute, i början av mars är det dags för anbudsöppning och utvärdering.

Arbetet framöver

Under förutsättning att anbuden som lämnas håller sig inom budget, är det dags att kavla upp ärmarna! Efter obligatorisk överprövningstid är det dags att ta kontakt med de entreprenörer som vunnit respektive upphandling och börja planera arbetet mer i detalj.

Om allt går som planerat kommer utbyggnaden att omfatta:

  • Tåsjöedet till Karbäcken med nod i Kyrktåsjö.
  • Rotnäset till Skansnäset.
  • Västertåsjö till Svedje med sjöförlagd fiber.
  • Mon till Lövvik med sjöförlagd fiber..

Mycket på gång i föreningen

Tåsjöbergets Fritidsanläggningars Ekonomiska Förening är en förening som både är innehavare av hyresbostäder i Kyrktåsjö, av Kyrktåsjö skola och anläggningen Fjällsikten. Det är en hel del som händer just nu som vi gärna vill informera om. Detta informationsblad lämnas till våra hyresgäster, men vi vill även informera allmänheten om vad som är på gång.

Sommarmiddag flyttad till – när vi får träffas!

Vi brukar bjuda våra hyresgäster på en sommarmiddag varje år. Det har inte undgått någon att det pågår en pandemi just nu. Vi följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och flyttar därför fram sommarmiddagen till en lämpligare dag. Vi vill inte att någon ska utsättas för risker och väntar därför med att samlas till sommarmiddag.

Multiarena vid skolgården

Föreningen har beviljats drygt 1,2 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden för uppförande av en Multiarena! Styrelsen har under hösten och vintern arbetat intensivt med att söka medel för att kunna genomföra projektet. Arenan kommer bland annat att bestå av en konstgräsplan med sarg och bollmål samt en klätter- och parkourställning.

Avsikten med projektet är att är att skapa en samlingsplats i byn för alla åldrar, där vi kan träffas och grilla, kanske spela boule, eller träna i gym, spela boll, eller bara vara och umgås.

Fjällsikten och Tåsjöberget

På grund av risken för smittspridning har restaurang Fjällsikten valt att stänga restaurangen så länge begränsningen ”max 50 personer” gäller. Stugorna på Tåsjöberget, med en underbar utsikt, går att hyra precis som vanligt, ring Anders 073-083 42 83. Fjällsikten ser också till att det finns matlådor att köpa, för de som önskar, ring och beställ, så kanske någon kör förbi och levererar eller så beger ni er till Loppisen i Viken eller Norråkers Handel som också säljer matlådorna. Det går även att köpa matlådor hos Västertåsjö Gård då han är hemma.

Vi önskar er alla en härlig sommar!

Styrelsen
Ordförande Sven-Olof Lindman
Vice ord Kristina Widborg Ahlstrand
Ledamot Katarina Bjelke
Ledamot Mattias Bäckman
Ledamot Ragnar Lif
Ledamot Birgitta Westerlund
Ledamot Jörgen Pettersson
Suppleant Eva Pettersson

Nydragna skidspår!

Nydragna skidspår nu på skärtorsdagsmorgonen på Tåsjöberget. Det gäller både 6-km och 11-km. Spåret kan vara lite mjukt före Prästbodarna. GLAD PÅSK önskar vi er från Tåsjöbergets Fritidsanläggningar!