Ett steg närmare

Avtalsspärrar (överklagningstid) har nu gått ut och vi kan meddela vilka som vann respektive upphandling. Det som kvarstår, och har påbörjats, är avtalstecknande med vinnande entreprenörer.

Ortsammanbindande nät (OSN)

Områdesnät (ON)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.