Årsmöte Tåsjöbergets fritidsanläggningar ek. för

Välkommen på årsmöte med Tåsjöbergets fritidsanläggningar ek. för!

Dag: 2022-11-16
Tid: 19:00
Plats: Bykontoret, Kyrktåsjö

Varmt välkommen!

Statusuppdatering för pågående fiberprojekt

Målet för pågående fiberprojekt är att förlägga fiber från Hundviken till Tåsjöedet, från Lövvik till Sandnäset och från Svedje till Granön.

Sedan vet vi att det finns några fastigheter till som gärna vill bli inkopplade, men där vi ännu inte vet om pengarna räcker ända fram. Projektet pågår från 2021 till och med 2022.

Läget just nu

Projektet rullar i stort på enligt plan. Grävningen är klar på norra sidan med undantag av Monvägen och Granbergsvägen. Grävningen på dessa två vägar kommer att ske till våren/försommaren. Fibern är också blåst i de nedlagda rören på norra sidan och en stor del av fastigheterna har fått en box monterad på utsidan.

Grävningen fortsätter på södra sidan, så länge det är möjligt innan Kung Bore tar över för vinter.

Till våren när isen gått och innan vattnet stiger i sjön kommer vi också att koppla ihop näten genom att lägga sjökablar till södra sidan.

När väl all fiberblåsning är klar kommer nästa fas i projektet – svetsning och installation i husen, vilket vi nu fått veta kommer att genomföras av Telia under våren och sommaren.

Planen är att det kommer att vara helt klart hösten 2022. Så mycket är gjort med en del kvarstår innan det är helt klart. Det är ett stort projekt och tar sin tid.

Mail till oss i projektet är: tasjobredband@gmail.com

Till sist ett stort tack till gänget i Svedje som hjälpt till med att samförlägga slang med EON/Vattenfall!

Från oss alla till er alla – En riktigt God Jul!

Årsmöte

Tåsjöbergets Fritidsanläggningar Ekonomisk Förening håller årsmöte!

Dag: Fredag 3 december
Tid: 19:00
Plats: Restaurang Fjällsikten, Tåsjöberget

Om föreningen

Tåsjöbergets Fritidsanläggningar Ekonomisk Förening är en förening som både är innehavarare av hyresbostäder i Kyrktåsjö, Kyrktåsjö skola och anläggningen på Tåsjöberget, Fjällsikten.

Ett antal projekt har pågått under 2021, multiarenan har färdigställts. Vi driver projektet Fiber i Tåsjödalen tillsammans med Västertåsjö Fiberförening ekonomisk förening. Detta fortsätter även under 2022. Förutom dessa projekt har vi investerat i ett nytt Bykontor. I denna fastighet finns stora möjligheter till vidareutveckling och samarbeten!

Vill du bli medlem!

Kontakta någon av oss i styrelsen!

Ordförande Sven-Olof Lindman, telefon 070-211 27 49
Vice ordförande Kristina Widborg Ahlstrand, telefon 070-96347 95

Ledamöter
Katarina Bjelke
Mattias Bäckman
Anders Jonsson
Birgitta Westerlund
Jörgen Pettersson

Suppleanter
Eva Pettersson
Anders Pålsson
Per-Olof Viktorsson

Fokus på Tåsjödalen och fiberprojektet i media idag

Idag har Tåsjödalen fått en hel del ”mediatid”, jätteroligt! P4 Jämtland hälsade på idag, både för att höra sig för om allt positivt som händer runt Kyrktåsjö, däribland fiberprojektet, just nu!

Janne, Kerstin, Sven-Olof och Tomas berättade om projekten och mycket annat på allra bästa sätt, stor eloge till er!!

Här kan ni lyssna på intervjuerna

  • 03:40: Kort intro om kommande intervjuer
  • 13:10: Intervju med Janne Lindh om fiberprojektet
  • 21:45: Intervju med Kerstin Engkvist om vägen fram tills att ”skopan sattes i backen”
  • 1:11:27: Intervju med Sven-Olof Lindman om Tåsjödalens Ekonomiska förenings arbete för bygdens utveckling
  • 1:18:30: Intervju med Tomas Jacobsson om alla aktiviteter som finns för unga, vuxna och gamla
  • 1:20:22: Intervju med och slutord från Sven-Olof Lindman

Lyssna på intervjuerna här: https://sverigesradio.se/avsnitt/1712430

Ett steg närmare

Avtalsspärrar (överklagningstid) har nu gått ut och vi kan meddela vilka som vann respektive upphandling. Det som kvarstår, och har påbörjats, är avtalstecknande med vinnande entreprenörer.

Ortsammanbindande nät (OSN)

Områdesnät (ON)

Information om pågående projekt

Till sommaren drar förhoppningsvis en stor utbyggnad av fiber igång. Det omfattar då både norra och södra sidan om Tåsjön, och de byar där det funnits ett större intresse!

Här kommer lite information om vad som gjorts och vad som förhoppningsvis kommer att hända.

Bakgrund

Projektet kommer att genomföras i samverkan mellan två ekonomiska föreningar, Tåsjöbergets Fritidsanläggningar (TFEK) och Västertåsjö Fiberförening (”fiberföreningen”). Upprinnelsen är att två personer i Kyrktåsjö gjorde ett stort arbete med att samla in intresseanmälningar runt hela Tåsjön, detta gjordes under TFEK:s flagg. Man arbetade även hårt med att undersöka vilka olika sorters bidrag som kunde bli aktuella, och tog kontakt med respektive myndighet för vidare diskussioner. Det bidrag som var aktuellt i detta skede var bidrag för att förlägga ortssammanbindande nät (OSN), det vill säga att knyta ihop våra byar.

TFEK tog tidigt kontakt med fiberföreningen, och ett försök att överlåta hela projektet i fiberföreningens namn gjordes, fiberföreningen är ju av naturliga orsaker mer van att hantera fiberutbyggnad. Det gick tyvärr inte då bidragsansökningarna redan hade initierats i TFEK:s namn. Istället finns nu en representant för fiberföreningen med i TFEK:s styrelse med uppgift att vara en länk mellan föreningarna i detta projekt.

Arbetet fortsatte med att fiberföreningen undersökte ytterligare bidrag för att kunna bygga områdesnät (ON), det vill säga bidrag för att kunna ansluta fastigheter till fibernätet.. Glädjande nog fick man även detta bidrag.

Kort sagt TFEK har sökt och fått pengar för OSN, och fiberföreningen har sökt och fått pengar för ON.

Nuläge

Vi har nu i dagarna gått ut med anbudsunderlag och påbörjat upphandling av entreprenörer för de olika momenten (förläggning, material, installation, operatör). Det är lite olika krav på upphandlingsform för de olika bidragen, men vi har annonserat och skickat ut alla upphandlingar samtidigt för att vi ska vara i samma fas i de båda projekten. Det ligger totalt fem upphandlingar ute, i början av mars är det dags för anbudsöppning och utvärdering.

Arbetet framöver

Under förutsättning att anbuden som lämnas håller sig inom budget, är det dags att kavla upp ärmarna! Efter obligatorisk överprövningstid är det dags att ta kontakt med de entreprenörer som vunnit respektive upphandling och börja planera arbetet mer i detalj.

Om allt går som planerat kommer utbyggnaden att omfatta:

  • Tåsjöedet till Karbäcken med nod i Kyrktåsjö.
  • Rotnäset till Skansnäset.
  • Västertåsjö till Svedje med sjöförlagd fiber.
  • Mon till Lövvik med sjöförlagd fiber..

Mycket på gång i föreningen

Tåsjöbergets Fritidsanläggningars Ekonomiska Förening är en förening som både är innehavare av hyresbostäder i Kyrktåsjö, av Kyrktåsjö skola och anläggningen Fjällsikten. Det är en hel del som händer just nu som vi gärna vill informera om. Detta informationsblad lämnas till våra hyresgäster, men vi vill även informera allmänheten om vad som är på gång.

Sommarmiddag flyttad till – när vi får träffas!

Vi brukar bjuda våra hyresgäster på en sommarmiddag varje år. Det har inte undgått någon att det pågår en pandemi just nu. Vi följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och flyttar därför fram sommarmiddagen till en lämpligare dag. Vi vill inte att någon ska utsättas för risker och väntar därför med att samlas till sommarmiddag.

Multiarena vid skolgården

Föreningen har beviljats drygt 1,2 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden för uppförande av en Multiarena! Styrelsen har under hösten och vintern arbetat intensivt med att söka medel för att kunna genomföra projektet. Arenan kommer bland annat att bestå av en konstgräsplan med sarg och bollmål samt en klätter- och parkourställning.

Avsikten med projektet är att är att skapa en samlingsplats i byn för alla åldrar, där vi kan träffas och grilla, kanske spela boule, eller träna i gym, spela boll, eller bara vara och umgås.

Fjällsikten och Tåsjöberget

På grund av risken för smittspridning har restaurang Fjällsikten valt att stänga restaurangen så länge begränsningen ”max 50 personer” gäller. Stugorna på Tåsjöberget, med en underbar utsikt, går att hyra precis som vanligt, ring Anders 073-083 42 83. Fjällsikten ser också till att det finns matlådor att köpa, för de som önskar, ring och beställ, så kanske någon kör förbi och levererar eller så beger ni er till Loppisen i Viken eller Norråkers Handel som också säljer matlådorna. Det går även att köpa matlådor hos Västertåsjö Gård då han är hemma.

Vi önskar er alla en härlig sommar!

Styrelsen
Ordförande Sven-Olof Lindman
Vice ord Kristina Widborg Ahlstrand
Ledamot Katarina Bjelke
Ledamot Mattias Bäckman
Ledamot Ragnar Lif
Ledamot Birgitta Westerlund
Ledamot Jörgen Pettersson
Suppleant Eva Pettersson

Tillsammans är vi starka!

Det har återigen visat sig vilket enormt hjärta det finns för hembygden, både bland de som bor kvar här men inte minst från ”Tåsjöbor i förskingringen”! Det enorma stöd som har visats och visas för vår entreprenör på Fjällsikten gör nästan att man tappar andan! Vi vill även från föreningens sida tacka era alla!

Ett speciellt tack till de som ideellt kört ut matlådor som skänkts, ett speciellt tack till Lennart Johansson som ägnade många dagar och många mil, helt ideellt!

Ur detta föddes en tanke och en idé. Det händer ibland att en vardagshjälte dyker upp, i de mest oväntade sammanhang (oväntat som till exempel i att ”vem kunde tro att coronaviruset skulle komma och vända upp och ner på tillvaron för så många?”).      

För detta ändamål har Tåsjöberget Fritidsanläggningar ekonomisk förening öppnat ett swish-konto som vi döpt till Tåsjöberget Tillsammans. Man får gärna komma med tips och förslag till någon som behöver uppmärksammas, just nu tänker vi på dem som i stor omfattning kört matlådor ideellt, men ”imorgon” kan det vara någon annan som man känner behöver en extra uppskattning.

Om någon känner att den vill skänka ett par kronor för uppskattning av de som av hela sitt hjärta ställt upp med tid, bil och bränsle för att dela ut matlådor kan swisha till 123 509 35 70, kontot heter Tåsjöberget Tillsammans.

Var rädda om er!